Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đặc biệt quan tâm người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Việt Thương
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Việt Thương
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Việt Thương
Lên top