Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tôn vinh 50 lao động xuất sắc

Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tôn vinh 50 NLĐ trực tiếp. Ảnh: CĐCC
Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tôn vinh 50 NLĐ trực tiếp. Ảnh: CĐCC
Trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tôn vinh 50 NLĐ trực tiếp. Ảnh: CĐCC
Lên top