Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Thanh
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Thanh
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Thanh
Lên top