Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam hành động vì trẻ em

Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty đã trao 106 suất quà cho các cháu và gia đình. Ảnh: Phương Phương.
Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty đã trao 106 suất quà cho các cháu và gia đình. Ảnh: Phương Phương.
Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty đã trao 106 suất quà cho các cháu và gia đình. Ảnh: Phương Phương.
Lên top