Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải tiếp nhận Công đoàn Công ty Transco

Quang cảnh lễ ký kết tiếp nhận CĐ Cty Transco. Ảnh: L.V.T
Quang cảnh lễ ký kết tiếp nhận CĐ Cty Transco. Ảnh: L.V.T
Quang cảnh lễ ký kết tiếp nhận CĐ Cty Transco. Ảnh: L.V.T
Lên top