Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải đã hỗ trợ gần 1.300 đoàn viên

Cán bộ công đoàn ngành Hàng hải chuẩn bị suất ăn cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ công đoàn ngành Hàng hải chuẩn bị suất ăn cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ công đoàn ngành Hàng hải chuẩn bị suất ăn cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Lên top