Công đoàn tích cực nâng cao chất lượng bữa ăn cho người lao động

Công đoàn Cảng Sài Gòn phối hợp với chuyên môn cung cấp suất ăn ca từ 45.000-50.000 đồng cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCC
Công đoàn Cảng Sài Gòn phối hợp với chuyên môn cung cấp suất ăn ca từ 45.000-50.000 đồng cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCC
Công đoàn Cảng Sài Gòn phối hợp với chuyên môn cung cấp suất ăn ca từ 45.000-50.000 đồng cho người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐCC
Lên top