Công đoàn TCty HHVN thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho đoàn viên

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho các đơn vị của Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Lên top