Công đoàn TCty Hàng hải VN đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Giang Cố
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Giang Cố
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Giang Cố
Lên top