Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ lao động bị mất việc

Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Phạm Văn Hải (đứng) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Phạm Văn Hải (đứng) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Phạm Văn Hải (đứng) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Lên top