Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên NLĐ. Ảnh: H.H
Lên top