Công đoàn TCT Hàng hải VN: Trao hỗ trợ Mái ấm CĐ tới đoàn viên khó khăn

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: Linh Chu
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: Linh Chu
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: Linh Chu
Lên top