Công đoàn phối hợp với chuyên môn tặng quà sĩ quan, thuyền viên

Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tặng quà sĩ quan, thuyền viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tặng quà sĩ quan, thuyền viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam tặng quà sĩ quan, thuyền viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top