Công đoàn ngành Hàng hải tập trung chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên

Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Lên top