Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Người lao động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận rau, củ, quà từ sáng kiến của Công đoàn. Ảnh: CĐHH
Người lao động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận rau, củ, quà từ sáng kiến của Công đoàn. Ảnh: CĐHH
Người lao động Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận rau, củ, quà từ sáng kiến của Công đoàn. Ảnh: CĐHH
Lên top