Công đoàn ngành Hàng hải khen thưởng 67 con người lao động học giỏi

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng con người lao động học giỏi. Ảnh minh hoạ: CĐHH
Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng con người lao động học giỏi. Ảnh minh hoạ: CĐHH
Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng con người lao động học giỏi. Ảnh minh hoạ: CĐHH
Lên top