Công đoàn ngành Hàng hải đã hỗ trợ cho 1.500 đoàn viên khó khăn do COVID-19

Trong thời gian qua, các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: CĐCC
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: CĐCC
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: CĐCC
Lên top