Công đoàn ngành Hàng hải chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên

Người lao động ngành hàng hải gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Người lao động ngành hàng hải gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Người lao động ngành hàng hải gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: CĐCC
Lên top