Công đoàn ngành Hàng hải: 25 năm đồng hành cùng chuyên môn chăm lo NLĐ

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên người lao động. Ảnh: CĐHH
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên người lao động. Ảnh: CĐHH
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (bên phải) động viên người lao động. Ảnh: CĐHH
Lên top