Công đoàn Hàng hải VN tích cực hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ủng hộ 150 triệu đồng vào Quỹ vaccine  phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ủng hộ 150 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã ủng hộ 150 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lên top