Công đoàn Hàng hải VN đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động ngành

Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện để NLĐ trong ngành được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện để NLĐ trong ngành được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện để NLĐ trong ngành được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lên top