Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.K
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.K
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.K
Lên top