Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà con công nhân bị nhiễm dioxin

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - động viên gia đình đoàn viên. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top