Công đoàn Hàng hải Việt Nam hỗ trợ công nhân nghèo xây nhà mới

Anh Phan Văn Sơn - người đã có 31 năm gắn bó với Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: CĐHH
Anh Phan Văn Sơn - người đã có 31 năm gắn bó với Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: CĐHH
Anh Phan Văn Sơn - người đã có 31 năm gắn bó với Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: CĐHH
Lên top