Công đoàn Hàng hải Việt Nam chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

CNLĐ Cảng Sài Gòn nhận hàng hỗ trợ từ các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: CĐCC
CNLĐ Cảng Sài Gòn nhận hàng hỗ trợ từ các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: CĐCC
CNLĐ Cảng Sài Gòn nhận hàng hỗ trợ từ các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: CĐCC
Lên top