Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Đoàn công tác của Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: P.P
Đoàn công tác của Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: P.P
Đoàn công tác của Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: P.P
Lên top