Công đoàn Cảng Đà Nẵng với "Ghen cô Vy" để xua tan COVID-19

Một cảnh trong Clip "Cảng Đà Nẵng - Ghen cô Vy". Ảnh: C.L
Một cảnh trong Clip "Cảng Đà Nẵng - Ghen cô Vy". Ảnh: C.L
Một cảnh trong Clip "Cảng Đà Nẵng - Ghen cô Vy". Ảnh: C.L
Lên top