Chung tay hỗ trợ người lao động Cảng Sài Gòn thực hiện "3 tại chỗ"

Cán bộ công đoàn, người lao động Cảng Quảng Ninh chung tay, hỗ trợ NLĐ Cảng Sài Gòn thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Cán bộ công đoàn, người lao động Cảng Quảng Ninh chung tay, hỗ trợ NLĐ Cảng Sài Gòn thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Cán bộ công đoàn, người lao động Cảng Quảng Ninh chung tay, hỗ trợ NLĐ Cảng Sài Gòn thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Lên top