Chăm lo sức khỏe thuyền viên là ưu tiên hàng đầu

Kiểm tra sức khoẻ đội ngũ thuyền viên của Công ty VOSCO. Ảnh: Phương Nguyễn
Kiểm tra sức khoẻ đội ngũ thuyền viên của Công ty VOSCO. Ảnh: Phương Nguyễn
Kiểm tra sức khoẻ đội ngũ thuyền viên của Công ty VOSCO. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top