CĐ Tổng Công ty Hàng hải VN: Tiếp nhận CĐCS Công ty CP Nosco Shipyard

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà cho các đoàn viên Công ty cổ phần Nosco Ship Yard. Ảnh: Phương Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà cho các đoàn viên Công ty cổ phần Nosco Ship Yard. Ảnh: Phương Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà cho các đoàn viên Công ty cổ phần Nosco Ship Yard. Ảnh: Phương Nguyễn
Lên top