CĐ Công ty CP Cảng Hải Phòng tuyên dương con công nhân lao động học giỏi

Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: N.V.H
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: N.V.H
Lãnh đạo Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho con CNLĐ học giỏi. Ảnh: N.V.H
Lên top