Cần tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động

Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Chu
Lên top