Cần quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đến mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHHVN
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHHVN
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐHHVN
Lên top