Cán bộ nhân viên ngành hàng hải tích cực hỗ trợ đồng bào miền Trung

Đoàn viên ngành Hàng hải ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Đoàn viên ngành Hàng hải ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Đoàn viên ngành Hàng hải ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Chu Linh
Lên top