Cán bộ nhân viên ngành hàng hải thi đua đổi mới sáng tạo

Lái xe Công ty Vinalines logistics luôn có ý thức trong việc giữ gìn tài sản. Ảnh: H.H
Lái xe Công ty Vinalines logistics luôn có ý thức trong việc giữ gìn tài sản. Ảnh: H.H
Lái xe Công ty Vinalines logistics luôn có ý thức trong việc giữ gìn tài sản. Ảnh: H.H
Lên top