Các công đoàn cơ sở ngành Hàng hải đã chủ động hỗ trợ đoàn viên

Công đoàn ngành hàng hải hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Công đoàn ngành hàng hải hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Công đoàn ngành hàng hải hỗ trợ thực phẩm cho đoàn viên thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: CĐHH
Lên top