Các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tôn vinh nữ CBCNV

Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức cuộc thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2019. Ảnh: N.P
Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức cuộc thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2019. Ảnh: N.P
Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức cuộc thi Cán bộ nữ công giỏi năm 2019. Ảnh: N.P
Lên top