Các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải chủ động chống dịch COVID-19

Lãnh đạo và công đoàn Cảng Sài Gòn ủng hộ phòng chống COVID-19. Ảnh: H.H
Lãnh đạo và công đoàn Cảng Sài Gòn ủng hộ phòng chống COVID-19. Ảnh: H.H
Lãnh đạo và công đoàn Cảng Sài Gòn ủng hộ phòng chống COVID-19. Ảnh: H.H
Lên top