90% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.C
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.C
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.C
Lên top