87 cán bộ tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: N.P
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: N.P
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: N.P
Lên top