3.000 người lao động được Công đoàn Cảng Hải Phòng phát 16.000 khẩu trang

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng - trao khẩu trang cho Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu. Ảnh: CĐHH
Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng - trao khẩu trang cho Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu. Ảnh: CĐHH
Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng - trao khẩu trang cho Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu. Ảnh: CĐHH
Lên top