200 bức ảnh thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở ngành Hàng hải năm 2020"

Bức ảnh của anh Đỗ Minh Hùng - Chuyên viên Bộ phận Tin học, phòng Hành chính Công ty CP Vận tải biển Việt Nam. Ảnh: Linh Diệu
Bức ảnh của anh Đỗ Minh Hùng - Chuyên viên Bộ phận Tin học, phòng Hành chính Công ty CP Vận tải biển Việt Nam. Ảnh: Linh Diệu
Bức ảnh của anh Đỗ Minh Hùng - Chuyên viên Bộ phận Tin học, phòng Hành chính Công ty CP Vận tải biển Việt Nam. Ảnh: Linh Diệu
Lên top