165 cháu là con cán bộ, đoàn viên khó khăn được Công đoàn tặng quà

Thừa ủy quyền của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Công ty DVHH Vinalines Hải Phòng đã trao quà tới gia đình các cháu bị dị tật bẩm sinh tại đơn vị. Ảnh: CĐHH
Thừa ủy quyền của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Công ty DVHH Vinalines Hải Phòng đã trao quà tới gia đình các cháu bị dị tật bẩm sinh tại đơn vị. Ảnh: CĐHH
Thừa ủy quyền của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Công ty DVHH Vinalines Hải Phòng đã trao quà tới gia đình các cháu bị dị tật bẩm sinh tại đơn vị. Ảnh: CĐHH
Lên top