Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam:

Thăm hỏi trực tiếp công nhân lao động trên công trường

Lên top