Vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (hàng đầu bên trái) và TS. Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu bên phải) và trao Bằng khen cho giáo viên. Ảnh LC
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (hàng đầu bên trái) và TS. Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu bên phải) và trao Bằng khen cho giáo viên. Ảnh LC
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (hàng đầu bên trái) và TS. Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu bên phải) và trao Bằng khen cho giáo viên. Ảnh LC
Lên top