Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong hội đồng trường

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top