Trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ: NLĐ được xét nghiệm CEA miễn phí

Cán bộ, giảng viên, NLĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ được lấy mẫu xét nghiệm CEA. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN.
Cán bộ, giảng viên, NLĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ được lấy mẫu xét nghiệm CEA. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN.
Cán bộ, giảng viên, NLĐ Trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ được lấy mẫu xét nghiệm CEA. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN.
Lên top