Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn giáo dục

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen cho các tác giải đoạt giải Nhất. Ảnh AT
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen cho các tác giải đoạt giải Nhất. Ảnh AT
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen cho các tác giải đoạt giải Nhất. Ảnh AT
Lên top