Tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu năm 2020

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen tới nhà giáo tiêu biểu. Ảnh Thế Đại, Nguyễn Duẩn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen tới nhà giáo tiêu biểu. Ảnh Thế Đại, Nguyễn Duẩn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao Bằng khen tới nhà giáo tiêu biểu. Ảnh Thế Đại, Nguyễn Duẩn.
Lên top