Thể lệ cuộc thi "Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

Hình ảnh nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh Anh Thư.
Hình ảnh nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh Anh Thư.
Hình ảnh nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh Anh Thư.
Lên top